Een Beleggingssysteem beoordelen

Als (potentiële) investeerder is er een grote vijver van beleggingssystemen waar je uit kunt vissen. Maar hoe selecteert u de beste en meest betrouwbare systemen? Waarop moet u letten?

Kengetallen van de Wallstreet-Spirit systemen

Bent u inmiddels al bekend met onze succesvolle beleggingssystemen? Dan weet u ook dat we in de beschrijving van die systemen steeds een aantal “Key Figures” ofwel kengetallen tonen. Dit is natuurlijk niet voor niets. U moet het systeem op “waarde” kunnen schatten.

Daarom gaan we in dit artikel uitgebreider in op de door ons veel gebruikte kengetallen die meer inzicht geven in de Wallstreet-Spirit systemen.

Rendement: Veel systeemeigenaren bepalen het rendement van hun systeem door de winst te relateren aan de margin (=bankgarantie bepaald door de Broker). Bij het kopen van een aandeel is de aanschafprijs * aantal aandelen de investering. Maar bij opties en futures de ‘margin’ de vereiste investering. Die margin wordt door de beurs en de broker bepaald. Het is het bedrag dat op uw rekening moet staan als garantie voor het geval een trade met verlies moet worden gesloten.  Maar met alleen de vereiste margin als basis kan er vroegtijdig reden zijn om bij te storten vanwege tussentijdse verliezen. Wallstreet-Spirit baseert haar rendementen op de margin+drawdown. De drawdown is het maximale tussentijds geleden verlies. Dit bedrag is naast de margin nodig om tussentijdse verliezen te kunnen “overleven”.

Hitratio: Dit kengetal geeft de score van het handelssysteem aan door het aantal winst trades te nemen als percentage van totaal aantal gedane trades. Onze systemen zitten over het algemeen rond de 60%.

Daarmee zou u misschien verwachten dat na 10 keer handelen 6 winnaars en 4 verliezers het resultaat zijn.  Helaas is dat niet zo. Het kan namelijk zomaar gebeuren dat er 5 verlies trades achter elkaar optreden. De verwachte uitkomst van elk eerstvolgende trade blijft echter wel 60/40. Het systeem heeft namelijk geen geheugen! Maar u mag verwachten dat over een groot aantal transacties de score ongeveer 60/40 zal zijn. Dat een systeem met een hogere hitratio niet altijd beter is komt later nog ter sprake.

Profit Factor: Is het getal dat het totaal van alle winst-trades deelt door het totaal van alle verlies-trades. Een profit factor van 3 geeft aan dat de som van de winst-trades 3x groter is dan de som van de verlies-trades.

De profit factor kenmerkt het soort systeem. Trendmatige systemen hebben vaak een lage hitratio (tussen 40% en 50%) maar een hoge Profit Factor (vaak 5 of hoger).

Reward to Risk Ratio: Al eerder hebben we aangegeven dat een hogere hitratio het systeem niet hoeft te verbeteren. Het is namelijk belangrijk om te weten hoe groot de verliesgevende trades zijn ten opzichte van de winstgevende trades. De uitkomst is de Reward to Risk Ratio. Dit getal moet groter dan 1 zijn.

Maximale drawdown: Dit is het maximaal tussentijds geleden verlies. Belangrijk daarbij is hoe snel dat verlies weer wordt ingelopen! Dat geeft aan hoe robuust het systeem is!

Winst/verlies ratio of Pay-off Ratio:  Dit kengetal wordt vaak verkeerd gebruikt door systeemeigenaren. De pay-off ratio is namelijk sterk afhankelijk van de hitratio. Een hoge hitratio geeft automatisch een lage pay-off ratio.

Stel een systeem heeft een hoge hitratio van 70% en een profit-factor van 2.04 dan is de pay-off ratio 0.88. De totale winst mag dan wel 2x zo hoog zijn, de pay-off ratio wordt door de hitratio van 70% wel sterk gereduceerd. De totale winst moet immers over veel meer trades verdeeld worden dan het totale verlies. (boek: Money Management Strategies for Future Traders).