Een zelf-lerend systeem van beleggen…

Bodegraven, 18 september 2017

De introductie van het WS-907© systeem op 1 oktober 2016 ging boven verwachting goed. Ook het vervolg, begin 2017, ging alle verwachtingen te boven. Er werd een mooi rendement van 50% in een half jaar in de boeken geschreven. Feest!

Maar mooie perioden worden nu eenmaal vaak afgewisseld door minder goede perioden. Elk systeem zal dat ondervinden. Wij waren in juni 2017 aan de beurt. We moesten die maand met een fors verlies afsluiten. Een dergelijk verlies hadden wij nog niet eerder met ons systeem mee gemaakt. Spook beelden… Wij begrijpen goed dat u, als investeerder in het WS-907© systeem, hetzelfde gedacht moet hebben. Daarom even terug naar het WS-907© systeem zelf. Want de vraag is niet alleen “hoe nu verder”, maar vooral “Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen. Het goede nieuws is, dat WS-907® een zelflerend algoritme is. Een formule dus, die zichzelf (met onze hulp!) aanpast aan de omstandigheden van de markt. Maar waarom dan toch zo’n groot verlies in juni 2017?

Het WS-907© systeem zoekt steeds naar stukjes trend in de markt. Daarop spelen wij in door een Future Long (=kopen) of een Future Short (=verkopen) positie in te nemen.

Het systeem werkt met duidelijk opgestelde handelsregels, waaronder ook een Stoploss en een Take-Profit. Op het moment dat het WS-907© systeem een signaal geeft voor een belangrijke draaipunt in de koers of een voortzetting van de trend, dan spelen wij daarop in. Wij handelen steeds 1 positie en gaan de positie dus niet middelen door extra posities aan te gaan, om wat voor reden dan ook.  

Een eenmaal ingenomen positie moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat er niet te vroeg moet worden uitgestopt door de Stoploss, maar ook dat er maximaal moet worden geprofiteerd van het draaipunt in de koers. Of van de voortzetting van de trend. Het Take-Profit niveau moet wel kunnen worden gehaald. Onze analyse wijst nu uit, dat, door de lage volatiliteit, juist hier de problemen zijn ontstaan. Daardoor werd het vooraf vastgestelde Take-Profit niveau een aantal keer net niet bereikt, waardoor de positie uiteindelijk in verlies eindigde. Door de lage volatiliteit werden ook signalen afgegeven die achteraf geen goed draaipunten in de koers bleken te zijn.

Sinds de maand juni zijn extra handelsregels geformuleerd en aan het systeem toegevoegd. Ook is een extra Momentum element toegevoegd. Om het verlies nog verder onder controle te krijgen is de Stoploss verder aangescherpt. Door dit alles zijn alle kengetallen sterk verbeterd.  De Hitratio is echter nagenoeg gelijk gebleven. Ook is de maximale drawdown gereduceerd van €5.238 naar €3.938.

Kengetallen WS-907 beleggingssysteem

Hiernaast treft u de nieuwe kengetallen aan van de laatste doorrekeningen over de periode januari 2003 t/m augustus 2017. Hoewel het benodigde kapitaal volgens de tabel €11.938 is, zijn wij met de rendementsberekeningen uitgegaan van €15.000.

Hieronder vindt u een update van de maandresultaten van de laatste doorrekening t/m augustus 2017:

maandresultaten WS-907
Rendementsberekening o.b.v. €15.000

Verder blijven wij werken aan verbeteringen. Het testen en verbeteren van het algoritme is een continue proces, omdat markten dynamisch zijn en continue veranderen.  

Martinus van Dolder

Wallstreet-Spirit B.V.

info@wallstreet-spirit.nl