Is goed ook goed genoeg?

Bodegraven, 4 januari 2022

Beste Beleggers,

Inmiddels ligt het beleggingsjaar 2021 achter ons. Een tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. Stilstaan bij wat er goed ging, en wat beter moet. Want ja, ook onze beleggingsmethode is niet feilloos. Overigens geldt dat voor alle beleggingsmethodes. En dat is waar deze column dan ook over gaat.

Want elke beleggingsmethode – met de kans op een hoger rendement dan de spaarrekening – is meer risicovol. Waarbij zo nu en dan een deuk wordt opgelopen in het opgebouwde vermogen. En bij veel mensen de psychologie van tegenslag de overhand neemt… Stoppen en wat anders gaan doen of volgen. Vanwege dit fenomeen is het gebruik van handelssystemen met handelsregels zeer belangrijk. Zodat we ons gevoel uitschakelen en consistent blijven handelen volgens ons handelsplan. Helaas is dat voor weinig mensen weggelegd. Over de psychologie van beleggen gesproken. En geduld…

Ook wij moesten over de nodige geduld beschikken met ons WS-907 systeem. Medio 2020 zijn namelijk een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. U heeft dat kunnen lezen in een eerdere column. Maar…“the proof of the pudding is in the eating”. Verbetert het resultaat? Kunnen  tussentijdse verliezen (drawdown of DD genoemd) verder verlaagd worden? De resultaten over 2021 laten zien dat dit kan. Want met een rendement van +77,30% heeft het WS-907 systeem prima gepresteerd. Ook WS-908 heeft het met een rendement van +19,29%  heel goed gedaan. Met zelfs een nieuw All Time High op 31 december 2021. Ook de tussentijdse (onvermijdelijke) verliezen zijn verder afgenomen.

Natuurlijk horen daar ook perioden bij dat het systeem minder presteert. Of dat een aantal kleine verliezen achter elkaar optreden. Is dat erg? Nee, dat is niet erg, maar wel jammer natuurlijk. Maar dit hoort er toch gewoon écht bij! En achteraf weet iedereen het beter. Ook wij. Maar wat heb je daaraan? Want hypothetische resultaten tonen is oh zo gemakkelijk. Achteraf zeggen, dat wat HAD kunnen gebeuren, beter was geweest. De praktijk is echter weerbarstiger. Elke belegger weet dat. Daarom tellen alleen gecontroleerde en echt uitgevoerde trades. Achteraf vaststellen wat je had moeten doen, noemen we ‘backtesting’. Let dus altijd op of geclaimde resultaten wel echt behaald zijn. Bij WS-907 en WS-908 is dat zo.

In onze laatste systeemupdate heeft u kunnen lezen dat wij onze handelssystemen continue testen en waar mogelijk verbeteren. Die verbeteringen hebben geleid tot minder grote tussentijdse verliezen.  Dit zal ook onze focus zijn in 2022. Garanties kunnen wij niet geven, maar wel de inspanningsverplichting om de tussentijdse verliezen nog kleiner te maken en de winsten groter.

Dan nu de vraag: “is goed ook goed genoeg?” U mag zelf het antwoord geven op de vraag of onze systemen goed genoeg zijn. Onze trouwe volgers weten het antwoord wel. U ook? Met een gemiddeld rendement over de afgelopen 5 jaar van +30% per jaar voor beide systemen hoeft u zich in elk geval niet te schamen.

Rest ons u nog een succesvol beleggingsjaar toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Het team van Wallstreet-Spirit