Wat is een Future contract (AEX)?

De Wallstreet-Spirit systemen handelen met Futures om zo te profiteren van een koersstijging maar ook van een koersdaling. Maar wat is een Future contract eigenlijk?

Wel, een Future geeft de koper of verkoper ervan het recht of de plicht om tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs en datum de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. Een Future is een termijncontract wat wil zeggen dat de koper een recht heeft en een verkoper een plicht op zich neemt voor een bepaalde periode, tot aan de afloopdatum.

Wanneer u een Future koopt (Long gaan) of een Future verkoopt (Short gaan) dan dient u een margin (borgstelling) aan te houden. Zegmaar een soort bankgarantie waarbij dus een deel van uw vermogen wordt bevroren waarmee u vervolgens niet meer kunt handelen zolang u de positie in bezit heeft. Dankzij deze margin weet de de bank of broker dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen.

Futures handelen op onze AEX-Index is ook mogelijk. Wanneer u een Future AEX Long gaat dan is een recht verworven, maar is ook een verplichting aangegaan. De verplichting kan geld waard worden of zijn (een recht) of een negatieve waarde hebben of krijgen (verplichting of schuld).
Een Future ontleent zijn waarde aan een prijs of product. Dat wordt de onderliggende waarde genoemd.

Future Contract AEX
AEX Future contract specificaties

Op het einde van de looptijd vindt afwikkeling plaats van een Future contract. Echter is het ook mogelijk om tussentijds de positie te sluiten.
Wat onze handelssystemen betreft kunt u uitgaan van de Cash Settlement methode. Dus voor Futures op de AEX, Eurostoxx50 en de DAX vindt Cash Settlement plaats. Dit wil zeggen dat men het prijsverschil tussen tussen de afwikkelingsprijs en de onderliggende waarde afrekent in geld.

Als u een Future op de AEX hebt gekocht (Long gaan) dan belegt u via dit contract op de AEX-Index.
Een Future op de AEX-Index heeft een hefboom/multiplier van 200. Dat betekent dat elke punt stijging of daling van de AEX-Index een winst of verlies betekent van €200,-

Het afrekenen van Futures gaat bij positiesluiting per per einde dag in cash settlement. Het verschil tussen de slotwaarde van de onderliggende waarde en de afgesloten prijs wordt afgerekend in geld.

De margin voor het aanhouden van een Future op de AEX (FTI) is momenteel zo’n €12.500.

Futures lijken misschien ingewikkelde instrumenten (derivaten) maar dat valt in de praktijk wel mee. U koopt of verkoopt simpelweg via u bank of broker een Future en sluit deze op elk gewenst moment weer. Wij hebben met onze handelssystemen niet te maken met fysieke levering zoals bij een Olie Future contract dit wel het geval kan zijn. De AEX Future is te verhandelen van 08:00-22:00 uur. De Eurostoxx50 Future en de DAX Future worden vanaf 02:00 ‘s nachts tot 22:00 ‘s avonds verhandeld. Voor ieder wat wils dus.

Wilt u succesvol handelen op de AEX-Index met Futures? Klik hieronder op de Button om succesvol te handelen op de AEX-Index door slim gebruik te maken van Futures.